Info ROT-avdrag

Utnyttja ROT-avdraget och spara en tredjedel av arbetskostnaden.

I korthet fungerar ROT-avdraget som så att det rabatterar arbetskostnaden (inte materialkostnader eller avgifter för utrustning) med 30 procent upp till takbeloppet på 50 000 kronor.

Arbeten som ger möjlighet till ROT-avdrag:

Skattereduktion för ROT-arbete medges för markarbete som utförs på småhusfastighet som ägs och nyttjas av den som ansöker om skattereduktion. Markarbete som ger rätt till skattereduktion kan avse

  • Dränering av husgrund.
  • Anläggning av markbädd samt enskilt avlopp.
  • Borra brunn.
  • Nedgrävning av ledningar för elektronisk kommunikation.
  • Arbete med grävning för berg- och jordvärme.
  • Arbete med borrning eller nedgrävning av brunn.
 •