Tjänster

Maskinresurser

Vi har en mängd olika resurser, och ett stort kontaktnät för att kunna tillgodose kunden rätt maskiner till uppdraget. Vi erbjuder en modern maskinpark som uppfyller dagens miljökrav.

Grundarbeten

Vi kan hjälpa dig med ditt grundarbete antingen med enbart grävdelen, eller som totalentreprenad där vi samordnar olika entreprenörer (betong, el, vvs) och överlämnar en färdig grund till dig som kund.
– Villagrunder
– Tillbyggnadsgrunder
– Murar, kantstöd

Transporter

Behöver du köpa grus, fyllnadsmassor, jord eller bark?
Vi kan hjälpa dig och transportera det dit du vill ha det.

Vi transporterar asfalt, makadam, schaktmaterial till och från vägbyggen, husbyggen, vid anläggning av en paddock eller underhållsgrusning av vägar m.m.

Fiberarbeten

Vi har lång erfarenhet av att bygga fiberanläggningar. Vi schaktar, förlägger kanalisation och blåser fram fiberkabel. Vi innehar företagscertifiering Robust Fiber.

Dagvatten och dränering

Vi hjälper dig att dränera ditt hus samt gräva om ditt dagvatten.

Vatten och Avlopp

Vi hjälper dig med hela processen från ansökan till godkänd anläggning.

Markarbeten

Markarbeten och erfarenhet kring det har länge varit kärnan i företaget.
– Tomtplanering
– Schaktarbeten
– Finplanering
– Plattläggning
– Asfaltering

Konsultation

Vi hjälper dig som kund, – företag eller privatperson, med projektering & planering av ditt projekt. Allt från förslag och lösningar vid tomtplanering till kontakt med kommun vi inrättande av ny avloppsanläggning.
Kontakta oss så hjälper vi dig med just ditt projekt!